Projekty

Vložte svůj text...


2006 až 2008 - projekt "Sociální výchova a předprofesní příprava žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální"

Od roku 2009 je naše škola zapojena do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ

Od roku 2009 je naše škola zapojena do celostátního projektu OVOCE DO ŠKOL

2009 až 2011 - projekt "Učíme se, abychom se v životě uplatnili"

Od roku 2010 spolupracujeme s asociací Záchranný kruh Karlovy Vary. Při výuce využíváme jejich portál, výukové programy, didaktické pomůcky. Pedagogové se účastní vzdělávacích seminářů.

2010 až 2013 - projekt "EU peníze školám"

Od školního roku 2013 / 2014 škola spolupracuje s denním centrem Žirafa, které navštěvují žáci ZŠ speciální pro naplnění volnočasových aktivit.

Ve školním roce 2014 / 2015 naše škola požádala o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy 56 a Výzvy 57. Realizace obou projektů probíhala od 1. září 2015 do 31. 12. 2015.

Ve školním roce 2016 / 2017 se naše škola zapojila do projektu "Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí" z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který vznikl ve spolupráci s UJAK Praha.

Od 1. září 2017 začala na naší škole realizace projektu v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ 1 s názvem "ZŠ Kraslice 22". Realizace projektu byla schválena dne 29. května 2017 a doba trvání je do 31. srpna 2019. V podobné projektu pokračujeme i v roce 2019/2020. Projekt nese název ZŠ Kraslice 63.

Od 1. září 2017 začala na naší škole realizace projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji"financovaného z dotačního programu Operační program potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky